Åtgärder mot ökad förekomst av barnaga

Skriftlig fråga 2009/10:788 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 6 maj

Fråga

2009/10:788 Åtgärder mot ökad förekomst av barnaga

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol 2 735 misstänkta fall om barnaga eller barnmisshandel av barn 0–14 år enbart i Stockholms län. Enligt en anställd på Rädda Barnen har antalet anmälda fall ökat drastiskt. Mörkertalen är stora och vissa beräkningar anger att upp till 15 procent av alla barn agas.

Att slå barn kan aldrig accepteras. Vi tolererar inte våld mellan vuxna som konfliktlösningsmetod, varför ska det då vara rätt att ”tillrättavisa” barn handgripligen? Vi slår inte vuxna som vägrar följa någon form av arbetsorder, direktiv eller annan befallning. Varför ska man då få slå barn som vägrar ”lyda”? Barn är omyndiga, men ställer inte detta faktum snarare större krav på den vuxne och myndige? Hur skulle det se ut om vi slog på omyndigförklarade vuxna som vägrade göra något utifrån ett resonemang om att de inte riktigt ”förstår”, ”vet sitt eget bästa” etcetera.

Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet att vidta mot det allvarliga faktum att barn i Sverige år 2010 fortfarande utsätts för barnaga och våld, och detta i ökande omfattning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Svar anmält: 2010-05-19 Besvarad: 2010-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-19)