Åtgärder mot nedskräpning

Skriftlig fråga 2020/21:712 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nedskräpning är ett stort och synligt miljöproblem. Nedskräpningen skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven.

I SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar resonerar utredaren om åtgärder för att minska nedskräpningen. Bland annat diskuterar utredaren fördelarna med att införa en sanktionsväxling – avkriminalisering av nedskräpning och övergång till ett avgiftssystem – som gör det möjligt för andra yrkesgrupper än polisen att ta ut en avgift vid nedskräpning. Utredaren lyfter också fram möjligheten att införa böter eller en sanktionsavgift för ringa nedskräpningsförseelse, det vill säga att slänga småskräp som cigaretter, snus och tuggummi. Det är förbjudet i dag men inte straffbart. När den globala organisationen Ocean Conservancy mäter nedskräpningen i våra hav hamnar cigarettfimpar i topp. 

Moderaterna driver sedan tidigare ovannämnda förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att gå vidare med förslagen om sanktionsväxling och införa böter eller en sanktionsavgift vid ringa nedskräpningsförseelse? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-26 Anmäld: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga