Åtgärder mot nedgången i bostadsproduktionen

Skriftlig fråga 2008/09:129 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 22 oktober

Fråga

2008/09:129 Åtgärder mot nedgången i bostadsproduktionen

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Antalet påbörjade bostäder faller snabbt enligt Boverkets prognos för i år. Byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätter att minska nästa år. Fram till år 2009 minskar byggstarterna därmed med ca 40 procent jämfört med år 2006.

Antalet påbörjade hyreslägenheter har i stort sett halverats sedan år 2006, främst till följd av borttagna statssubventioner. Byggpriserna har inte heller kontrollerats.

Även enligt Statistiska centralbyrån och senaste Boindex pekar bostadsbyggandet klart nedåt.

Antalet personer utan egen bostad har också ökat under senare år. Framför allt ungdomar och studenter har svårt att skaffa sig en egen bostad. Hyresrätt är den upplåtelseform som bäst behövs just nu.

Bostadsbyggandet kan komma att minska ännu mer genom lågkonjunkturen, hög inflation och ett fortsatt högt ränteläge.

Vi behöver en bostadspolitik som håller ihop och utvecklar Sverige. Rörligheten på arbetsmarknaden och möjligheten att kunna studera på annan ort kräver att det finns bostäder att tillgå, främst hyresrätter.

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet i allmänhet och av hyresrätter i synnerhet, mot bakgrund av de prognoser som gjorts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-22 Anmäld: 2008-10-22 Besvarad: 2008-10-28 Svar anmält: 2008-10-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-28)