Åtgärder mot narkotikahantering inom alla EU:s medlemsstater

Skriftlig fråga 2009/10:351 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 december

Fråga

2009/10:351 Åtgärder mot narkotikahantering inom alla EU:s medlemsstater

av Ameer Sachet (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Våren 2009 befäste kokainet sin roll som Latinamerikas främsta problem. Det blev alltmer uppenbart att det inte spelar någon roll hur mycket pengar som satsas på att bekämpa kokainet – inte så länge fattigdomen består

EU-kommissionen satsar från och med i höstas 43 miljoner kronor ur biståndsbudgeten på att bekämpa kokaodling i Colombia. Pengarna ska fördelas över tre år och användas till att uppmuntra bönderna att odla alternativa grödor. Sida har under 2007–2008 satsat nära 4 miljoner kronor i ett liknande projekt i Narino i sydvästra Colombia.

Trots över 20 år av det USA-ledda kriget mot narkotikan odlas i dag lika mycket koka i Latinamerika som 1990. Enbart Colombia producerar dubbelt så mycket kokain i dag som 1994, detta till enorma kostnader för både människor och miljö. I Colombia kontrollerar gerillan grovt sett böndernas odling och produktionen av kokapasta. Paramilitära grupper hanterar sedan den finare framställningen och transporterna samtidigt som den colombianska staten driver krig mot gerillan med militära medel man fått från USA.

Inom EU finns två stater som aktivt har medverkat inom ramen för sin nationella lagstiftning med att tillhandahålla narkotika för dem som vill missbruka. Dessa är Nederländerna och Danmark. Detta gör EU:s satsningar mot kokaodling i Latinamerika ihålig och självmotsägande.

Avser justitieministern att inom EU ta initiativ som kan leda till en restriktiv och narkotikabekämpande lagstiftning även i Nederländerna och Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2009-12-22 Svar anmält: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-22)