Åtgärder mot läkarbristen

Skriftlig fråga 2006/07:500 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 19 januari

Fråga

2006/07:500 Åtgärder mot läkarbristen

av Johan Pehrson (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom många specialiteter är det i dag stor efterfrågan på läkare och på yrkeserfarna läkare råder det omfattande brist. Det gäller inte minst viktiga områden som allmän medicin, geriatrik och psykiatri. Ålderskurvan för läkare visar att utmaningarna kommer att växa då många också närmar sig pensionsåldern. Efterfrågan bedöms framöver att öka snabbare än tillgången på grund av befolkningstillväxten, en åldrande befolkning och fortsatta medicinska framsteg. Detta betyder att bristen på läkare riskerar att förvärras ytterligare.

Läkare är i dag således ett bristyrke. Antalet sökanden till läkarutbildningen i Sverige överstiger med höga siffror tillgängliga platser och många svenskar utbildar sig därför i närliggande nordiska länder, framför allt Danmark, men även i till exempel Polen och Ungern. Utöver detta tillkommer en betydande invandring av läkare, ett fenomen som ingen tror kommer att fortsätta på längre sikt. I detta finns också ett betydande solidaritetsproblem vad gäller andra länders eget behov av läkare och egna utbildningsplatser. Bristen på läkare måste åtgärdas på flera fronter.

Vissa regioner är särskilt drabbade. Det gäller till exempel Värmlands, Dalarnas och Örebro län.

Jag vill fråga socialministern vilka långsiktiga åtgärder han avser att vidta för att råda bot på läkarbristen i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-19 Anmäld: 2007-01-19 Besvarad: 2007-01-24 Svar anmält: 2007-01-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-24)