Åtgärder mot kvacksalveriet

Skriftlig fråga 2006/07:1380 av Winbäck, Christer (fp)

Winbäck, Christer (fp)

den 15 juni

Fråga

2006/07:1380 Åtgärder mot kvacksalveriet

av Christer Winbäck (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sedan en tid tillbaka har frågan om alternativmedicin och kvacksalveri uppmärksammats. Bland annat publicerade Expressen nyligen en artikelserie som visar hur man på flera kliniker för alternativmedicin i landet på ett kvacksalveribetonat sätt och genom fel- och överdiagnostiseringar lurar de patienter som söker hjälp för sina åkommor.

Att på detta sätt lura sjuka människor om deras tillstånd, för vinnings skull, är oacceptabelt och ger även de seriösa företagare i branschen som arbetar med alternativ till skolmedicin ett dåligt rykte.

Det finns flertalet sätt att angripa problemställningen på:

-      Utvidga kvacksalverilagen till att omfatta fler allvarliga sjukdomar, bland annat hjärtsjukdomar, diabetes och stroke.

-      Ändra i hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, konsumentlagstiftningen, läkemedels- och livsmedelslagstiftningen samt stärka berörda myndigheters ansvar.

-      Skapa en lagstiftning för alternativmedicinen, där ett certifierings- och tillståndsförfarande upprättas så att verksamheten får söka tillstånd för att starta verksamhet.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att komma till rätta med det beskrivna problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-15 Anmäld: 2007-06-15 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)