Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter

Skriftlig fråga 2007/08:1639 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 11 september

Fråga

2007/08:1639 Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

En ”målvakt” är, inom juridiken, en person som för en relativt liten ersättning låter sig skrivas som vd, styrelsemedlem eller liknande i ett företag med oärligt uppsåt. Målvakten är oftast en person som redan har straffat ut sig från samhället i stort och har lite eller inget att ytterligare förlora på att gå i personlig konkurs eller liknande. Inte sällan handlar det också om missbrukare. Målvakterna är nu senast aktuella genom att stå som fordonsinnehavare när det gäller ej erlagd trängselskatt.

Olika myndigheter borde kunna inhämta uppgifter om att en person agerar målvakt och därför kunna vägra denne/denna att bli exempelvis registrerad som styrelseledamot eller bilägare. Just att personen är registrerad för styrelseuppdrag i bolag som alltid går i konkurs, eller har orimligt många bilar, borde utlösa undersökning, kontroll och vägran till registrering.

Kronofogden och Vägverket ska nu utreda möjligheten att neka registrering av ägarbyten om den nya ägaren redan har fler än 20 fordon eller om det finns tidigare obetalda skulder. Detta är bra, men problemet med målvakterna uppkommer på olika områden och åtgärder på vart och ett är otillräckligt. Det behövs ett åtgärdsprogram för att få slut på företeelsen ”målvakter” i sig.

Det bör i sammanhanget nämnas att målvakterna givetvis också av sociala myndigheter måste hjälpas ur sin destruktiva situation där de exploateras av den organiserade brottsligheten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få ett slut på att ”målvakter” utnyttjas för olika former av skatteundandragande och annan brottslig verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)