Åtgärder mot KOL

Skriftlig fråga 2007/08:1190 av Lilja, Lars (s)

Lilja, Lars (s)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1190 Åtgärder mot KOL

av Lars Lilja (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

KOL är en mycket allvarlig sjukdom. Den har ökat med 163 procent mellan 1965 och 1998 samtidigt som andra allvarliga sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar och stroke minskat med ca 60 procent under samma tid. År 2020 beräknas KOL bli den tredje vanligaste dödsorsaken. Uppskattningsvis har 8 procent av Sveriges befolkning KOL. I mitt hemlän Västerbotten betyder det ca 20 500 personer.

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning. Hälften av alla rökare utvecklar KOL. Redan 1999 beräknades kostnaderna för KOL till 9,1 miljarder kronor. KOL kan relativt enkelt diagnostiseras med så kallad spirometri. Detta görs tyvärr alltför sällan på vårdcentraler och inte heller i samband med de hälsoundersökningar som vissa landsting erbjuder. KOL kan utvecklas till något som kan liknas vid en epidemi.

Min fråga blir därför vilka åtgärder statsrådet planerar för att KOL inte ska bli den stora folksjukdom den är på väg att bli.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)