Åtgärder mot illojal konkurrens

Skriftlig fråga 2011/12:51 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 18 oktober

Fråga

2011/12:51 Åtgärder mot illojal konkurrens

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Fyra av tio lastbilar på de svenska vägarna är utländska. Alltsedan Sveriges inträde i EU har konkurrensen inom åkerinäringen ökat kraftigt. I flera andra EU-länder har åkeriföretagen ett gynnsammare kostnadsläge.

Även när det gäller inrikes transporter känner de svenska åkeriföretagen av utländsk konkurrens. Det sker i form av så kallad cabotagetrafik (tillfällig inrikestrafik) som är tillåten i viss utsträckning.

Lag- och avtalsbrott sker i stor utsträckning av utländska åkerier, menar bland andra Sveriges Åkeriföretag. Konkurrensen snedvrids, både arbetsrätt och sociala villkor för chaufförerna åsidosätts. Chaufförer saknar tillstånd för yrkestrafik, har låga löner och tvingas ibland betala drivmedlet ur egen ficka.

Svenska och utländska åkeriföretag har inte behandlats lika inför lagen i Sverige. Det har till exempel inte gått att driva in böter från utomnordiska förare om de inte betalas. Från den 1 januari 2010 har dock Kronofogdemyndigheten fått den uppgiften. Sveriges Åkeriföretag kräver en ny myndighet med bland annat rätt att utföra fordonskontroller på samma sätt som tyska BAG, som ansvarar för regelverk, lagstiftning och efterlevnad. I Sverige är ansvaret spritt på flera myndigheter.

Genom vilka initiativ avser näringsministern att åtgärda den utländska illojala konkurrensen och skapa goda arbetsvillkor för chaufförerna, oavsett deras nationalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-10-18 Anmäld: 2011-10-18 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-26)