åtgärder mot illegalt spel

Skriftlig fråga 2000/01:614 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 1 februari

Fråga 2000/01:614

av Lars Wegendal (s) till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot illegalt spel

Vid en hearing som nyligen anordnades av Svenska Spel framkom att det illegala spelet ökar. Ca 4 % av befolkningen, eller 270 000 individer, har någon gång spelat illegalt. Hälften av dem har gjort det under det senaste året. Vid hearingen framkom också att polisen i Stockholm på grund av resursbrist i mycket liten utsträckning försöker bekämpa det illegala spelet. Detta är mycket allvarligt. Det finns ett starkt samband mellan illegalt spel och spelberoende. Det är också så att andra typer av brott, t.ex. spritklubbar, är kopplade till det illegala spelet.

Jag vill fråga justitieministern:

Vad tänker ministern göra för att komma till rätta med det ökande illegala spelet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-01 Anmäld: 2001-02-06 Besvarad: 2001-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-07)