åtgärder mot handeln med skalbolag

Skriftlig fråga 1999/2000:761 av Ringman, Agneta (s)

Ringman, Agneta (s)

den 27 mars

Fråga 1999/2000:761

av Agneta Ringman (s) till finansminister Bosse Ringholm om åtgärder mot handeln med skalbolag

Det är ett känt faktum att åtskilliga miljarder undanhålls i skatteintäkter genom den utbredda ekonomiska brottsligheten. Det är angeläget att kraftfulla insatser görs för att komma till rätta med detta samhällsproblem. Men det är också angeläget att vi skärper lagen på de områden där den helt uppenbart är bristfällig. På samma sätt som hederliga medborgare reagerar mot att insatserna mot ekonomisk brottslighet är otillräckliga reagerar de, med rätta, mot brister i lagstiftningen. Ett exempel är handeln med s.k. skalbolag. Bl.a. Riksskatteverket (RSV) har konstaterat att det saknas effektiv lagstiftning mot handel med skalbolag. RSV har därför föreslagit att en sådan lag införs.

Jag vill fråga finansministern:

Vilka åtgärder planeras mot handeln med skalbolag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-28 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-06)