Åtgärder mot försök att påverka kommande riksdagsval

Skriftlig fråga 2016/17:1382 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I Sverige hålls val till riksdagen vart fjärde år. Således är det dags för valrörelse och att gå till vallokalerna under 2018.

Ett flertal andra länder som nyligen har haft val har upplevt hur främmande makt har försökt att påverka valens utgång. Detta har bland annat skett genom välplanerade lögner samt spridning av privata e-postkonversationer.

Vi i Sverige bör förbereda oss på att påverkansförsök även kan ske mot oss själva. Med anledning av det ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

Avser ministern och regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra påverkansförsök mot Sverige, i synnerhet i samband med valet 2018? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-11 Överlämnad: 2017-05-11 Anmäld: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24
Svar på skriftlig fråga