Åtgärder mot fetma och låg fysisk aktivitet

Skriftlig fråga 2016/17:1853 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Inte ens hälften av Sveriges barn och unga ägnar sig åt en timme fysisk aktivitet per dag – hos flickor handlar det om nästan bara var femte flicka, 22 procent når upp till rekommendationen om en timmes fysiskt aktivitet om dagen.

Centrum för idrottsforskning (CIF) visar med sin studie från i maj på ett nedslående resultat. För första gången har en studie genomförts med objektiva mätmetoder, där rörelsemätare har suttit fast på 3 000 flickor och pojkar i hela landet. Resultaten av studien visar på en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor i alla åldrar och dessutom på en markant minskning av aktivitetsnivån på helgerna. Det handlar således om flertalet timmar per dag som går till att sitta still.

Moderaterna tar den ökade fysiska ohälsan och den minskande fysiska aktiviteten hos unga på allvar. Under alliansregeringens tid tillfördes bland annat 4 miljarder tack vare Idrottslyftet. Vi har även drivit frågan om idrott på fritis och för att utöka antalet idrottstimmar. Därför är det glädjande att regeringen nu också hörsammar riksdagens krav om 100 timmar mer idrott i skolan.

Regeringen presenterade i våras sina förslag om hur den vill främja mer fysisk aktivitet, däribland det efterlängtade beskedet om att utöka antalet idrottstimmar i skolan. Dock kräver det mycket mer arbete för att vända den dåliga utvecklingen med alltför lite fysisk aktivitet hos många barn och unga och för att nå de unga som varken lockas av idrottslektionerna eller engagerar sig i idrottsrörelsen. Som en forskare på CIF sa: ”Det är den stora paradoxen – att de som behöver det mest är de som vill ha det allra minst.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att främja mer av fysisk aktivitet bland barn och unga med fokus mot de grupper som allra minst ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-12 Sista svarsdatum: 2017-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga