åtgärder mot fetalt alkoholsyndrom

Skriftlig fråga 2000/01:835 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 6 mars

Fråga 2000/01:835

av Maria Larsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot fetalt alkoholsyndrom

Enligt uppgift föds det varje år i Sverige mellan 100 och 200 barn med skador orsakade av moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Ett mindre antal av dessa får diagnosen FAS (fetalt alkoholsyndrom) som innebär tillväxthämning, missbildningar och hjärnskador. Övriga barn, som inte uppvisar alla diagnoskriterierna för FAS betecknas i stället som FAE (fetala alkoholeffekter). Såväl FAS som FAE innebär livslånga och ofta dolda funktionshinder för individen. Den mänskliga tragedin bakom dessa siffror är oerhörd.

Enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) kan missbrukare tvingas till vård om de anses utsätta sig själva eller andra för fara. Avsikten med lagen är att kunna ge en mera långsiktig vård till missbrukare som inte är motiverade för frivillig vård. Uppenbarligen räcker inte lagen för att ens vid kraftigt missbruk tvångsvårda modern för att skydda det väntade barnet. Barnet blir ofta omhändertaget direkt efter födseln och placerat i fosterhem, då mamman på grund av sitt missbruk inte förmår ta hand om barnet själv.

Under graviditet bör modern tvångsvårdas enligt LVM då barnets möjlighet till fullgott liv annars är i uppenbar fara.

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att skydda barn från att födas med fetalt alkoholsyndrom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-06 Anmäld: 2001-03-13 Besvarad: 2001-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-13)