Åtgärder mot fattigdomen i Europa

Skriftlig fråga 2009/10:236 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 25 november

Fråga

2009/10:236 Åtgärder mot fattigdomen i Europa

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

EU:s tema år 2010 är bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Med stigande arbetslöshet riskerar fattigdomen att öka i Europa. Redan i dag lever 16 procent eller 80 miljoner EU-medborgare i fattigdom, enligt ny statistik från Eurostat.

De stimulanser som regeringar och centralbanker i EU-länderna har beslutat om är nödvändiga, men de biter inte på den tilltagande arbetslösheten och marginaliseringen av miljoner människor. En marginalisering som inte minst drabbar de unga och de med invandrarbakgrund.

Att EU vill genomföra en kampanj mot fattigdomen är vällovligt men det behövs också konkreta insatser.

Det krävs investeringar i forskning, utbildning, infrastruktur och jobbskapande för att bekämpa fattigdomen och minska antalet arbetslösa inom EU. EU-kommissionen och EU-parlamentet borde ange både ett fattigdoms- och ett arbetslöshetstak. De länder som överskrider taken skulle tvingas presentera åtgärdspaket och handlingsplaner.

Vilka initiativ avser finansministern att ta i rådet för att åstadkomma konkreta planer mot fattigdom och arbetslöshet inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-25 Anmäld: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-12-09 Besvarad: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)