Åtgärder mot dömda taxiförare

Skriftlig fråga 2011/12:422 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 24 februari

Fråga

2011/12:422 Åtgärder mot dömda taxiförare

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Ovanstående rubrik har vi riksdagsledamöter fått del av i ett nyhetsbrev från Svenska Taxiförbundet. Anledningen till detta påstående är enligt Taxiförbundet att ”Transportstyrelsen saknar effektiva administrativa rutiner för att möjliggöra effektiva internkontroller av om taxiförarlegitimationer, körkort och trafiktillstånd är giltiga”.

Om detta är sant är det en situation som varken företagen, allmänheten eller beslutsfattare på olika nivåer kan acceptera.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att föreslå för att komma till rätta med ovanstående situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-24 Anmäld: 2012-02-24 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)