Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M)

Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att det råder en skriande brist på bostäder på många håll i vårt land har knappast undgått någon. En långvarig bostadsbrist har övergått till en akut bostadskris. Boverket uppskattar att det behövs över 700 000 bostäder fram till år 2025, och i hela 250 av landets 290 kommuner uppger man att det nu råder bostadsbrist.

Läget är alltså ansträngt på många håll, och många vittnar om alltmer desperata försök för att få tag i en egen bostad. Som en konsekvens av den svåra bostadsbristen ser vi också att bland annat handeln med svartkontrakt breder ut sig över landet och att många utsatta grupper i dag utnyttjas på bostadsmarknaden.

En grupp som har det särskilt svårt är gruppen nyanlända som ofta både saknar egen inkomst och kapital eller tillräckligt med kötid för att lyckas skaffa en egen bostad. Men vi ser också exempel på hyresvärdar som väljer svenska namn före utländskt klingade namn i sitt urval av hyresgäster, vilket ytterligare försvårar för många nya svenskar i jakten på ett eget boende. Även om problemet knappast är nytt har det på senare tid uppdagats tydliga fall av diskriminering där hyresvärdar föredrar svensk nationalitet framför annan etnisk bakgrund samt att en intresseanmälan för en bostad behandlas olika beroende på vilken bakgrund eller nationalitet man har.

Mot bakgrund av ovanstående är därför min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med diskrimineringen på bostadsmarknaden och i så fall vilka?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-03-31 Överlämnad: 2016-03-31 Anmäld: 2016-04-05 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga