Åtgärder mot brottligheten på landsbygden

Skriftlig fråga 2018/19:938 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under sommaren har ett stort antal stölder på gårdar och hos boende på landsbygden inträffat. I Halland har runt 80 stölder och inbrott på gårdar och lantbruk anmälts under juni–augusti, vilket är tre gånger så många som under samma period 2018. I Östergötland har det under augusti varit en våg av stölder av gps-utrustning från arbetsmaskiner, och från större delen av Sverige kommer med regelbundenhet rapporter om stölder av bland annat diesel och växtskyddsmedel. Mest uppmärksammat under sommaren har rånmordet på 70-årige Gert-Inge Bertinsson på hans gård utanför Markaryd varit.

Tullverket beskriver en situation där de saknar verktyg för att hantera utflödet av stöldgods, och polisen beskriver att man saknar resurser för att kunna hantera stölder och inbrott på landsbygden. Samtidigt ökar otryggheten och maktlösheten bland boende på landsbygden.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit, och vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att stävja brottsligheten på landsbygden?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-30 Överlämnad: 2019-09-02 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-16 Sista svarsdatum: 2019-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga