Åtgärder mot bränder

Skriftlig fråga 2013/14:305 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 9 januari

Fråga

2013/14:305 Åtgärder mot bränder

av Hans Olsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Medierna kunde efter årsskiftet konstatera att det under 2013 hade dödats 104 personer av bränder, en siffra som legat konstant under de tre senaste åren. Ensamma, äldre personer med nedsatt förmåga löper störst risk.

Av dem som dog vid bränder 2013 var över 40 procent 65 år eller äldre. Flertalet av dessa personer hade nedsatt rörlighet genom handikapp eller sjukdom. I åldersgruppen 20–64 år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.

Över 80 procent av bränderna har inträffat i bostäder. Det är ungefär lika många bränder som sker i villor som i lägenheter. Den vanligaste kända brandorsaken är rökning, som stått för nästan en tredjedel av dödsbränderna. Andra orsaker är elfel, levande ljus och anlagd brand. I omkring hälften av dödsbränderna har det ännu inte gått att fastställa orsakerna.

Uppgifterna ger vid handen att olika åtgärdsprogram och kampanjer mot dessa dödsfall borde kunna sättas in. Samverkan med statsrådet för folkhälsan och för äldre behövs. Precis som på trafikområdet borde mål för reducering av dödsfallen kunna utvecklas.

Jag har följande fråga:

Genom vilka åtgärder avser ministern att minska antalet dödsfall genom bränder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-09 Anmäld: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)