åtgärder mot bostadsbristen

Skriftlig fråga 2004/05:2115 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 augusti

Fråga 2004/05:2115

av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åtgärder mot bostadsbristen

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det nu råder bostadsbrist i hela 111 kommuner. För fem år sedan var siffran 16 kommuner och 27 kommuner år 2002. Under innevarande mandatperiod har bostadsbristen således ökat dramatiskt. Klart mer än hälften av befolkningen (61 %) bor i kommuner med bostadsbrist.

Den rena bristsituationen åtföljs av stigande bostadspriser. Andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser den kommande tolvmånadersperioden ökade i augusti för tredje månaden i rad. Enligt SEB:s boprisindikator tror 73 % av de tillfrågade att priserna kommer att gå upp, jämfört med 68 % i juli. Experter varnar för en bostadsbubbla som följd av dramatiska prishöjningar på bostäder och kraftigt ökad utlåning. Höga produktionskostnader och svårigheter att få tag i mark i attraktiva lägen anges av kommunerna som de största hindren för ett ökat bostadsbyggande. Därtill ökar priset på arbetskraft, vilket riskerar leda till ytterligare ökade kostnader för nyproduktionen.

Vilka åtgärder är samhällsbyggnadsministern beredd att verka för i syfte att undanröja hindren för ett ökat bostadsbyggande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-19 Besvarad: 2005-09-02 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-02)