Åtgärder mot bankernas övervinster

Skriftlig fråga 2014/15:179 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

De svenska hushållens skuldsättning riskerar stabiliteten i ekonomin. Framför allt är det bolånen som ökat som andel av bankernas utlåning. De står i dag för nästan hälften av bankernas utlåning och utgör därmed också en otroligt stor del av bankernas vinster.

Räntenettot har för bankernas del blivit en kassako till bolånekundernas förtvivlan. För varje miljon som lånas ut till en bostad görs en vinst på ca 6 000 kronor samtidigt som bolånekunder har svårt att betala och klara av sina lånekostnader och därmed får avstå att amortera.

Nu diskuteras amorteringskrav, ett frivilligt sådant från bankernas sida. För att det ska få bättre effekt på hushållens skuldsättning måste åtgärder också vidtas mot bankernas övervinster.

Ett sådant krav kan vara att tvinga bankerna att utgå från reporäntan eller Stibor i sina förhandlingar med bolånekunden. Det skulle stärka bolånekunden i dennes förhandlingar gentemot banken. Alla eventuella påslag som förhandlats fram med kunden måste sedan redovisas skriftligt och var för sig. Ett sådant system finns i Finland. Förutom att det ökar transparensen gentemot kunderna så skulle det också minska bankernas övervinster, vilket vore välkommet.

Min fråga till statsrådet Per Bolund blir därför:

 

Avser statsrådet att vidta liknande åtgärder som Finland har, och som beskrivits ovan, för att möjliggöra för bolånekunderna att få lägre kostnader och därmed bättre möjligheter att amortera ned sina lån?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-28 Överlämnad: 2015-01-29 Anmäld: 2015-02-03 Svarsdatum: 2015-02-04 Sista svarsdatum: 2015-02-04
Svar på skriftlig fråga