Åtgärder mot arbetslösheten i Västerbotten

Skriftlig fråga 2009/10:344 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 15 december

Fråga

2009/10:344 Åtgärder mot arbetslösheten i Västerbotten

av Britta Rådström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Västerbotten hade dubbelt så många länsbor inskrivna hos Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i november i år jämfört med för ett år sedan. I november i fjol fanns 2 675 personer av befolkningen i åldern 16-64 år i Västerbottens län i program. I år var siffran 5 724, det vill säga en ökning med 3 049 personer. Under samma tid ökade antalet arbetslösa med 1 843 personer vilket ger en sammanlagd siffra på arbetslösa och i program på 12 727 personer i länet i slutet på november vilket var 4 892 fler på ett års sikt. Registrerade arbetslösa i Västerbotten (16-64 år) befolkningsgruppen 16-64 år eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, uppgick i november till 7,7 procent och för riket 6,7 procent. För precis ett år sedan var den siffran 4,7 procent i länet och 4,1 i riket. Dessa siffror handlar alltså om registrerade arbetslösa, den verkliga arbetslösheten (mäts via AKU) är väsentligt högre. Bland Västerbottens kommuner var arbetslösheten högst i Åsele med 11,5 procent av befolkningen, därefter följde Dorotea med 10,0 procent, Norsjö med 9,7 och Skellefteå med 9,4 procent arbetslösa och i program. Bland ungdomarna i ålderintervallet 18-24 år uppgick den på Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösheten i Västerbotten till 13,9 procent, vilket var högre än riksgenomsnittet som noterade 11,5 procent. Den högsta arbetslösheten i ungdomsgruppen fanns i Åsele med 23,9 procent följt av Lycksele med 20,5 procent och Skellefteå med 20,3 procent. Enligt SCB var riksgenomsnittet för ungdomsarbetslösheten det dubbla mot Af:s statistik. Rimligen kan vi då också fördubbla Af-siffrorna ifråga om Västerbottens län och enskilda kommuner.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att minska arbetslösheten generellt och bland unga i Västerbottens län under 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-15 Anmäld: 2009-12-15 Besvarad: 2009-12-29 Svar anmält: 2010-01-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-29)