åtgärder mot annonsskojare

Skriftlig fråga 1999/2000:1047 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 29 maj

Fråga 1999/2000:1047

av Inger Strömbom (kd) till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot annonsskojare

Enligt en SIFO-undersökning har 75 % av företagen med under 20 anställda råkat ut för annonsskojeri eller fakturaskojeri. Omfattningen av bedrägerierna tycks öka.

Otillbörlig marknadsföring och bedrägeri är straffbart. Men med nuvarande lagstiftning verkar det svårt att komma åt de personer som ägnar sig åt annons-, katalog- och fakturabedrägeri och genom sin verksamhet utsätter de ofta sårbara småföretagen för dessa brott.

Min fråga till justitieministern är:

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att förbättra lagen så att bedrägerierna kan stoppas och straff utdömas för de personer som bedriver dessa bedrägerier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-29 Anmäld: 2000-06-06 Besvarad: 2000-06-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-08)