Åtgärder för sjöfartsnäringen

Skriftlig fråga 2009/10:446 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 28 januari

Fråga

2009/10:446 Åtgärder för sjöfartsnäringen

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Statsrådet har i en debattartikel i Göteborgsposten den 13 januari redovisat sju punkter för sjöfartsnäring. Punkterna får ses som ett svar på olika initiativ som vi i den rödgröna oppositionen tagit. Efter de punkter som berör statsrådets eget ansvarsområde utlovas under en särskild rubrik, ”Efterlängtad tonnageskatt”, följande:

”Sedan vet jag att det för sjöfartsnäringens del är oerhört viktigt med ett införande av tonnageskatt. Jag delar den åsikten och kommer fortsatt arbeta för att en tonnageskatt ska kunna införas så snart som möjligt.”

Uttalandet är märkligt med tanke på att regeringen inte åtgärdat riksdagens tillkännagivande och andra upprepade uppmaningar i frågan.

Genom vilka initiativ har statsrådet tidigare arbetat för tonnageskatt och hur avser statsrådet i fortsättningen att verka för sin övertygelse?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-01-28 Anmäld: 2010-01-28 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)