Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige

Skriftlig fråga 2008/09:1037 av Åsling, Per (c)

Åsling, Per (c)

den 17 juni

Fråga

2008/09:1037 Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige

av Per Åsling (c)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Världen står de närmaste åren inför en omfattande energiomställning som kommer att kräva att vi byter ut de energikällor som bidrar till växthuseffekten och som inte är förnybara med mer hållbara alternativ. Biogas är en energiform som både är klimatvänlig och förnybar. Det handlar om att konvertera avfall till bränsle. Biogas kan användas som energikälla i de flesta sammanhang, exempelvis kraft- eller värmeproduktion och i renare eller uppgraderad form även som drivmedel i fordon. Med rätt förutsättningar bedöms rötad och förgasad biomassa kunna tillgodose uppemot 20 terawattimmar av Sveriges energibehov år 2020. Framställning av biogas intresserar allt fler aktörer på marknaden, både storskaliga satsningar och mindre företag. Enligt LRF:s lantbruksbarometer från 2009 vill var tionde lantbrukare satsa på förnybar energi i år och av dessa är 14 procent intresserade av biogas. På ett år har intresset av biogas ökat med hela 8 procentenheter. Ibland annat Jämtland finns det exempel på gårdar som med relativt små medel håller på att bygga biogasanläggningar med målsättningen att förse gården med energi, främst till uppvärmning, men på sikt även till fordonsbränsle. Den här typen av projekt har stora möjligheter att bidra till en mer hållbar energiförsörjning i framtiden och att skapa utveckling och tillväxt, genom nya och växande företag med flera anställda. För att biogas ska bli lönsamt krävs utbyggd infrastruktur med produktionsanläggningar, distributionsnät och tankställen. Investeringsstöd via landsbygdsprogrammet har stor betydelse för biogasens utveckling. Det kan finnas fler sätt för staten att bidra till biogasutvecklingen.

Hur avser jordbruksministern att agera för att ytterligare satsningar ska stimulera användningen och produktionen av biogas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-06-17 Anmäld: 2009-06-17 Besvarad: 2009-06-25 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-25)