Åtgärder för minskat narkotikamissbruk

Skriftlig fråga 2016/17:1698 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Narkotikadödligheten fortsätter att öka i Sverige. Polisen berättade nyligen för medierna att många kvinnor på grund av narkotikamissbruk hamnar på gatan och dör innan de har fyllt 25 år. Detta är djupt tragiskt och en utveckling som måste brytas. Det är därför välkommet att narkotikavanorna bland ungdomar upp till 21 år ska kartläggas. Att fånga upp ungdomar som riskerar att fastna i missbruk är viktigt för att förhindra framtida lidande. Men det finns fler som fastnar i missbruk senare i livet.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll följande:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att minska narkotikamissbruket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-29 Överlämnad: 2017-06-30 Besvarad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga