Åtgärder för god elevhälsa

Skriftlig fråga 2018/19:465 av Jörgen Grubb (SD)

Jörgen Grubb (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I en rapport som Barnens rätt i samhället (Bris) nyligen tagit fram framgår det att den psykiska ohälsan hos elever växer kraftigt. Rapporten, som heter Hur har barn det?, visar att skolelevers utsatthet och otrygghet samt mobbning i skolan ökat dramatiskt. Under perioden 2016–2018 har antalet kontakter som sökts gällande mobbning ökat med hela 48 procent! I rapporten noteras att slutsatsen är tydlig i att barns utsatthet i skolan har ökat och att de upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår att ge stöd.

Utsatthet, otrygghet och psykisk ohälsa medför naturligtvis ett stort lidande för eleverna. Dessutom innebär det försvårad inlärning, vilket påverkar skolarbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vid sidan av den nationella plan för ökad trygghet som regeringen har beslutat ska utarbetas, vilka konkreta nationella åtgärder anser ministern ska till för att förbättra elevers hälsa i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10
Svar på skriftlig fråga