Åtgärder för att underlätta ID-kortsanskaffning

Skriftlig fråga 2009/10:310 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 december

Fråga

2009/10:310 Åtgärder för att underlätta ID-kortsanskaffning

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i landet. I uppdraget från regeringen som Skatteverket fick hösten 2008 beräknades antalet ID-kortsansökningar till 15 000 per år. Statsrådet har härvidlag gjort en grov felkalkyl och inte tillfört Skatteverket nödvändiga resurser för arbetsuppgiften. Runt om i landet har hitintills 36 314 ansökningar inkommit. Dessutom tvingas sökande till långa resor då antalet kontor som utfärdar ID-kort är otillräckliga. Ibland blir det också flera resor eftersom rätt handlingar saknats.

Runt 73 procent av alla som ansöker om ID-kort gör det med hjälp av en person som kan intyga att den sökande är den han eller hon uppger sig att vara. Men det finns fortfarande problem. Hitintills finns 1 851 ej godkända ansökningar. Det kan vara svårt med intygsgivare då anhöriga saknas eftersom tjänstemän i kommuner och andra offentliga myndigheter inte får eller vill ta på sig detta ansvar.

Tre år har gått sedan Ibrahim Al-Hasnawy kom till Sverige och Örebro från Irak. Utan ID-kort kan han inte skaffa körkort, ta ut rekommenderade brev, ta ut medicin samt inte heller ta ut pengar från banken eller sköta bankärenden via Internet. Örebro kommun har principen att deras tjänstemän ej ska vara intygsgivare. Ibrahim får antingen vänta ytterligare två år på att bli svensk medborgare och då få sitt ID-kort eller flytta till en annan kommun. Det kan finnas uppemot tusen personer i Örebro kommun som inte har ID-kort.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att påskynda utfärdandet av ID-kort samt lösa frågan om intygsgivande vid ID-kortsutfärdande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-09 Anmäld: 2009-12-09 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)