Åtgärder för att stärka energigemenskaper

Skriftlig fråga 2021/22:285 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den kooperativa tanken är stark i Sverige. Bygdegårdar, vägföreningar, fiberföreningar och samfälligheter är vardag för många runt om i vårt land. Det skapar möjligheter på platser dit marknadskrafterna inte alltid når och ger en gemenskap som stärker civilsamhället.

På energiområdet startade vindkraftsutbyggnaden i Sverige med den kooperativa tanken. Många mindre vindkraftverk byggdes som andelsföreningar. De har det i dag tufft eftersom teknikutvecklingen gått fort och skatteregler missgynnar andelsägarna i förhållande till dem som bygger exempelvis solel på eget tak.

Energimarknadsinspektionen har tittat på några åtgärder för att införliva EU-regelverken om energigemenskaper i svensk lagstiftning, men även i de utredningarna är den kooperativa tanken styvmoderligt behandlad. Samtidigt hörs det önskemål om att se över gränsen för statsstödsreglerna, som i dag ligger på låga 1 megawatt för elproduktion, vilket kan vara aktuellt i den nuvarande översynen av regelverket.

Inom EU lyfts energigemenskaper fram i hög grad. Många EU-länder ligger långt före Sverige när det gäller lagstiftning och uppmuntran för denna typ av organisationer. Med fler sådana kan den gröna omställningen stärkas, annat kapital mobiliseras och fler bli delaktiga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder kan statsrådet och regeringen tänka sig att vidta innan mandatperiodens slut, i Sverige, såväl som i EU-förhandlingar, för att stärka energigemenskaper? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-27 Överlämnad: 2021-10-27 Anmäld: 2021-10-28 Svarsdatum: 2021-11-03 Sista svarsdatum: 2021-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga