Åtgärder för att säkra kompetensen inom småhusindustrin

Skriftlig fråga 2008/09:402 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 15 december

Fråga

2008/09:402 Åtgärder för att säkra kompetensen inom småhusindustrin

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Svensk småhusindustri har drabbats hårt av finanskrisen och konjunkturnedgången då bostadsbyggandet snabbt har minskat. Det ROT-avdrag som regering har infört hjälper inte småhusindustrin då det inte avser nybyggnation. Det behövs insatser för att öka bostadsbyggandet. Vi har i dag bostadsbrist. Statistik visar att ca 70 000 svenskar årligen behöver nya bostäder och den siffran kommer att öka när de stora ungdomskullarna från 80- och 90-talet kommer ut på bostadsmarknaden.

Det sker också ett generationsskifte inom trähusbranschen som gör att det kommer att bli brist på arbetskraft 2011 och viktig kompetens riskerar att gå förlorad.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inte småhusbranschen ska tappa värdefull kompetens och därmed fart när väl byggnationen kommer i gång igen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-15 Anmäld: 2008-12-15 Besvarad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-22)