Åtgärder för att öka tillgången på organ

Skriftlig fråga 2008/09:400 av Carlsson, Rose-Marie (s)

Carlsson, Rose-Marie (s)

den 12 december

Fråga

2008/09:400 Åtgärder för att öka tillgången på organ

av Rose-Marie Carlsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Alldeles för många personer får vänta alldeles för länge på att få ett nytt organ. Under deras väntan försämras deras hälsa. För några blir väntan förgäves och de hinner avlida.

När man träffar personer och börjar diskutera organdonation så är de flesta positivt inställda till det. Trots detta har de inte anmält sig till donationsregistret beroende på att de ofta inte känner till det eller vet hur man gör. Jag tycker detta är olyckligt.

För att öka tillgången till organ skulle man kunna göra som några delstater i USA har gjort. När man ansöker om körkort får man ta ställning till organdonation genom att kryssa i en ruta. Samma skulle även gälla när man förnyar sitt körkort eller när man deklarerar. I dag finns det donationskort på många apotek och sjukvårdsinrättningar. Men det är inte tillräckligt och kanske inte alltid de lämpligaste platserna, många är redan sjuka. För att få större effekt borde donationskorten finnas där människor rör sig, till exempel teatrar, biografer och motionsställen.

Detta är en viktig fråga för alla berörda, både för dem som vill donera ett organ och dem som väntar på ett organ.

Med anledning av ovanstående är min fråga till socialministern:

På vad sätt kommer socialministern att verka för att underlätta och sprida information om organdonation i syfte att väntetiden kortas för dem som väntar på ett nytt organ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-12 Anmäld: 2008-12-15 Besvarad: 2008-12-18 Svar anmält: 2008-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-18)