Åtgärder för att öka nyproduktionen av bostäder

Skriftlig fråga 2009/10:568 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 25 februari

Fråga

2009/10:568 Åtgärder för att öka nyproduktionen av bostäder

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Bostadsproduktionen i Sverige har nått sin lägsta siffra på tio år. Fördelningen för fjolåret 2009 mellan påbörjade lägenheter i småhus och i flerbostadshus var 6 350 lägenheter i småhus och 8 900 i flerbostadshus. Året innan, 2008, var siffrorna 10 184 lägenheter i småhus och 11 716 i flerbostadshus. För att underlätta jämförelsen mellan åren var siffrorna för 2009 uppräknade med 6 procent, enligt SCB, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Antalet påbörjade byggnationer har minskat kraftigt i nästan alla län. Störst minskning var det i Västerbottens och Västernorrlands län. Västerbotten hade 191 påbörjade lägenheter 2009 mot 767 år 2008. Det är en tvärnit som inte minst våra unga och studenterna lär få känna av.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka nyproduktionen i Västerbottens län liksom i landet i övrigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-25 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)