Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken

Skriftlig fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Naturvårdsverket lade för inte så länge sedan fram en ny viltstrategi som syftar till att skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. En av strategins fem punkter är att förebygga skador och andra problem som viltet orsakar.

Enligt Nationella Viltolycksrådet inträffade det totalt 47 167 viltolyckor år 2014. Av dessa var 3 783 olyckor med vildsvin. Året före inträffade 3 551 olyckor med vildsvin, medan olyckstalet år 2012 var hela 4 198.

Förändringen mellan 2012 och 2013 kan sannolikt hänföras till ett ökat jakttryck och visar därmed på behovet av att upprätthålla en sträng förvaltning av vildsvinsstammen. Ett ökat jakttryck är dock naturligtvis inte tillräckligt för att förebygga skador och andra problem med vildsvin. Vi ser dessutom hur antalet vildsvinsolyckor återigen ökar efter den tillfälliga nedgången. 

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att minska de alltmer ökande viltolyckorna i trafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-07-03 Överlämnad: 2015-07-03 Sista svarsdatum: 2015-07-17 Svarsdatum: 2015-07-20 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga