Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin

Skriftlig fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Naturvårdsverket lade för inte så länge sedan fram en ny viltstrategi som syftar till att skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. En av strategins fem punkter är att förebygga skador och andra problem som viltet orsakar.

Vildsvinet ställer till med stor förödelse i jordbruket när det bökar upp åkrar med vete, havre, majs, ärtor och sockerbetor samt slåttervallar. Det är heller inte ovanligt att villaägare får sina gräsmattor totalförstörda. Vildsvinet saknar naturliga fiender, har lätt för att anpassa sig till nya miljöer och har en hög reproduktionsförmåga – en sugga får normalt en kull med 5–6 kultingar per år, och vid gynnsamma förhållanden kan en sugga få tre kullar på två år.

Därför växer också stammen kraftigt. Vildsvinsstammen uppgår i dag till uppskattningsvis 350 000 djur, och statistiken visar att det sker en fördubbling av stammen ungefär vart tredje år.

Med dessa förutsättningar är det givet att jakttrycket bör vara högt på vildsvinsstammen. Ett ökat jakttryck är dock inte tillräckligt för att förebygga de vildsvinsrelaterade skadorna och trafikolyckorna, som tilltar allt mer. 

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är således:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att minska skadorna från vildsvin på åkrar, trädgårdar och slåttervallar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-07-03 Överlämnad: 2015-07-03 Besvarad: 2015-07-17 Sista svarsdatum: 2015-07-17 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga