Åtgärder för att minska sjukskrivningarna

Skriftlig fråga 2019/20:92 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Vid en granskning av antalet sjukskrivningar kan jag konstatera att 602 000 personer fick sjukpenning någon gång under året. 64 procent av dessa var kvinnor och 36 procent män. Det är en oroande utveckling och en stor ojämställdhet som kräver åtgärd snarast. Antalet sjukskrivningar har under 2019 minskat marginellt medan antalet sjukskrivningar med diagnosen psykisk ohälsa ökat stort. Majoriteten av de sjukskrivna är kvinnor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska sjukskrivningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga