Åtgärder för att minska bristen på lotsar

Skriftlig fråga 2018/19:864 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det råder i dag brist på lotsar i Sverige och de kommande åren riskerar situationen att bli akut, detta när en av fyra lotsar väntas gå i pension inom de närmsta fyra åren. Eftersom befälhavare på större fartyg i allmänhet är skyldiga att anlita lots på svenskt inre vatten kan lotsbristen kan bli ett mycket allvarligt bekymmer för sjöfarten och ha en negativ påverkan på ambitionen att öka sjöfarten och flytta över godsvolymer från väg till sjöfart.

Sjöfartsverket, som ansvarar för lotsverksamheten, vill att kraven på svenskt medborgarskap för lotsar ska slopas. Vidare vill man även se över bland annat antagningskraven till lotsutbildningen. Detta för att bredda rekryteringsbasen och för att säkerställa att man ställer relevanta och inte onödigt höga eller stelbenta krav. I dag har Sjöfartsverket monopol på lotsverksamheten. Lotsar både utbildas och anställs av verket. Givet den befarade allvarliga bristen på lotsar tycker jag att det finns anledning att ifrågasätta gällande ordning och pröva möjligheten att konkurrensutsätta marknaden för lotstjänster liksom möjligheten till ökat nordisk samarbete rörande exempelvis utbildning av lotsar. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att tackla bristen på lotsar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-02 Överlämnad: 2019-08-02 Besvarad: 2019-08-16 Sista svarsdatum: 2019-08-16 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga