Åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen

Skriftlig fråga 2011/12:19 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 28 september

Fråga

2011/12:19 Åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den restriktiva alkoholpolitiken bygger på flera komponenter, inte minst att begränsa tillgängligheten. Systembolagets detaljhandelsmonopol är ett grundfundament, men även prissättning och skattesatser.

I våras uttryckte regeringen att man avsåg att höja alkoholskatterna för att människor skulle arbeta mer och supa mindre. När ingen alkoholskattehöjning nu föreslås undviker regeringen ett viktigt verktyg i alkoholpolitiken.

Jag vill därför fråga statsrådet Larsson vilka verktyg hon avser att använda i stället för alkoholskattehöjningen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-09-28 Anmäld: 2011-09-28 Besvarad: 2011-10-05 Svar anmält: 2011-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-05)