Åtgärder för att förhindra huskapning

Skriftlig fråga 2009/10:227 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 20 november

Fråga

2009/10:227 Åtgärder för att förhindra huskapning

av Krister Örnfjäder (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det behövs snabba åtgärder för att förhindra så kallad huskapning. Huskapning innebär att någon övertar äganderätten till ditt hus genom att anmäla en ny ägare till fastighetsregistret. Bedragaren anmäler sig själv som ny ägare och kan därmed belåna fastigheten eller till och med sälja den utan att den rättmätige ägaren upptäcker något. Detta skulle kunna förhindras genom att säljaren underrättas om att en ny ägare ska registreras. På sätt skulle de fall av bedrägeri som förekommer upptäckas snabbt.

Enligt uppgift pågår det ett arbete i regeringskansliet för att förhindra huskapning, men än så länge har något förslag inte redovisats för riksdagen.

Jag vill därför fråga ministern hur långt arbetet har kommit i regeringskansliet med att förhindra så kallad huskapning, och om hon avser att ta något initiativ till ett förslag.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-20 Anmäld: 2009-11-23 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)