Åtgärder för att få fler personer som nekats uppehållstillstånd att lämna landet

Skriftlig fråga 2018/19:78 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många människor som nekas uppehållstillstånd i Sverige respekterar det beslut de fått och återvänder till sitt hemland. Men det är också en stor grupp som inte gör det. Åren 2018–2021 beräknar Migrationsverket att man till polisen kommer att lämna över ca 45 000 fall. Det rör sig då om personer som avvikit efter ett avslagsbeslut eller vägrar samarbeta kring återresan. Polisen har i sin tur stora svårigheter att verkställa utvisningsbeslut. 

Vi riskerar därmed kraftigt växande skuggsamhällen i Sverige. Med skuggsamhällen är förknippat social utsatthet, svartarbete och brottslighet. 

Dessvärre saknas såväl i den så kallade januariöverenskommelsen som i regeringsförklaringen i princip helt förslag på åtgärder på detta fält. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att fler personer som har nekats uppehållstillstånd ska lämna landet? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga