Åtgärder för arbetslösa ungdomar Åtgärder för arbetslösa ungdomar

Skriftlig fråga 2006/07:772 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:772 Åtgärder för arbetslösa ungdomar

av Carina Hägg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I Vetlanda kommun finns sedan 2006 projektet Fixit som är avsett för arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Projektet ska genom coachning, råd och tips få ut fler ungdomar i arbetsliv och utbildning. Samarbetet mellan Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden är en förutsättning för det goda resultat som har uppnåtts. Det finns en oro för att verksamheten vid Fixit och liknande verksamhet hotas genom de åtgärder för arbetslösa ungdomar som regeringen föreslår, till exempel sänkt arbetsgivaravgift.

Min fråga gäller inte om de åtgärder regeringen vill genomföra är verkningsfulla eller ej. Men jag anser att det är olyckligt om de åtgärderna samtidigt innebär att regeringen drar in stöd till annan och väl fungerande verksamhet. Det är svårt att förstå varför man ska vidta åtgärder för arbetslösa ungdomar samtidigt som man drar in stöd till verksamhet för samma grupp och som fungerar väl. Fixit i Vetlanda är ett exempel.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han också i fortsättningen är beredd att stödja projekt för arbetslösa ungdomar, som till exempel Fixit i Vetlanda

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Svar anmält: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)