återvinningssystemet

Skriftlig fråga 1999/2000:30 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 27 september

Fråga 1999/2000:30

av Kent Härstedt (s) till miljöminister Kjell Larsson om återvinningssystemet

I förordningen om producentansvar för förpackningar står det att en producent ska se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att från hushållsavfall och annat avfall sortera ut förpackningar.

I Helsingborg erbjuds två insamlingssystem av det kommunala renhållningsbolaget som har materialbolagets uppdrag att samla in förpackningarna. Det finns dels fastighetsnära insamling och dels återvinningsstationer. För t.ex. en villaägare innebär detta att han får sju fraktioner hämtat vid fastigheten mot en extra avgift. Han kan också välja att gå till återvinningsstationerna och lämna förpackningarna utan avgift.

I förordningens femte paragraf står "hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller". Trots dessa system finns det mycket återvinningsbart material som hamnar i soporna snarare än att återvinnas.

Vad avser miljöministern ta för initiativ för att se till att en ännu större andel förpackningar hamnar i återvinningssystemet och inte som nu i restavfallet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarad: 1999-10-06 Anmäld: 1999-10-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-06)