Återvinning av glykol

Skriftlig fråga 2017/18:1204 av Pyry Niemi (S)

Pyry Niemi (S)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Ett innovationstekniskt återvinningsbolag i Sverige har tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen. Genom att sluta kretsloppet för råvaran glykol är företaget därmed pionjärer i Sverige i att tillämpa en cirkulär ekonomi inom området, vilket innebär att företaget bidrar till hållbar miljöutveckling och ekonomi.

Företaget har funnits på marknaden sen 2014 och kan bedriva affärsmässig verksamhet främst tack vare import av använd glykol från Norge. Företaget har tvingats säga upp alla avtal med kommunerna i Sverige eftersom den använda glykolen som fraktas vidare från återvinningsindustrin är sammanblandad med annat avfall/farligt avfall. Svenska företag med miljöcertifiering vill inte lämna den använda glykolen till nämnda företag om det inte får göra det kostnadsfritt, med förevändningen att företaget då kommer att tjäna pengar på den använda glykolen. De miljöcertifierade företagen väljer i stället att frakta den använda glykolen till förbränningsanläggningar.

Om vi gör en studie av avfallshierarkin kan vi konstatera att de miljöcertifierade företagen, som levererar den använda glykolen till förbränningsanläggningar, bryter mot rådande avfallshierarki:

1. förebyggande

2. återanvändning

3. materialåtervinning

4. annan återvinning, till exempel energiåtervinning

5. bortskaffande.

I stället för återanvändning, nr 2, som är möjligt, väljer dessa företag att förbränna, nr 4 i avfallshierarkin.

Därför vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vad gör regeringen för att främja återvinning av använd glykol från den svenska återvinningsindustrin så att den använda glykolen i Sverige kan återanvändas flera gånger tack vare tekniken från ovannämnda företag, och därmed uppfylla intentionerna i avfallshierarkin, i stället för att förbrännas? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Överlämnad: 2018-04-20 Anmäld: 2018-04-24 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02
Svar på skriftlig fråga