Återvinnande av energi

Skriftlig fråga 2005/06:114 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 13 oktober

Fråga 2005/06:114 av Kent Härstedt (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Återvinnande av energi

Inom industrin används i dag mycket energi, och den som används går oftast att ta till vara i form av återvunnen energi som fjärrvärme och el. Med andra ord kan energin användas flera gånger utan påverkan på miljön. Svensk Fjärrvärme indikerar att det finns ca 10 terawattimmar som kan tas till vara. Ändå är det i dag bara ca 4 terawattimmar som tillvaratas. Om en bedömning görs av möjlig potential utifrån vad som stoppas in blir siffran på 10 terawattimmar mycket högre. 10 terawattimmar motsvarar ca 2 000 000 ton CO2 per år. Monopolet på fjärrvärmenätet bär ett stort ansvar för att inte mer tas till vara i dag. I flera fall prioriteras värmepumpar och sopförbränning. I andra fall behövs stimulans för att investeringen i industrin ska komma till. Det finns många sätt för att stimulera till att mer än 10 terawattimmar skulle kunna återvinnas. Ett sätt är att öppna fjärrvärmenäten. Några förslag: inför värmecertifikat, premiera återvunnen energi, rangordna energin efter miljönytta, bygg ut och koppla samman fjärrvärmenäten, säkerställ att fjärrvärmepriset alltid är klart billigast så att ingen behöver tveka om bästa alternativ, konvertera all eluppvärmning till fjärrvärme med de övervinster som fjärrvärmebolagen tar ut.

Vad ämnar ministern ta för initiativ så att mer energi ska kunna återvinnas och för att nå regeringens miljö- och energipolitiska mål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-13 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)