återuppbyggnaden av Jugoslavien

Skriftlig fråga 2000/01:50 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 11 oktober

Fråga 2000/01:50

av Bengt Silfverstrand (s) till utrikesminister Anna Lindh om återuppbyggnaden av Jugoslavien

78 dagars icke FN-sanktionerade bombningar mot Förbundsrepubliken Jugoslavien och mångåriga sanktioner mot landet har åstadkommit förödande skadeverkningar såväl mänskligt som materiellt. Tiotusentals arbetsplatser har slagits ut. Vitala samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning, avloppssystem, uppvärmning av bostäder, skolor och sjukhus hotas av sammanbrott. Bristen på mediciner och sjukvårdsutrustning är akut. Flyktingsituationen är alarmerande. Den 5 oktober åstadkom det jugoslaviska folket bara på några timmar vad årslånga sanktioner och 78 dagars bombkrig misslyckats med. En folklig oblodig revolution var ett faktum. Dörrarna till en fullvärdig demokrati öppnades plötsligt i ett land som på grund av interna motsättningar och misskött politik, förstärkt av omvärldens cyniska hållning, försatts i ett förlamande tillstånd. Nu återstår ett gigantiskt uppbyggnadsarbete. Här har alla de länder som direkt eller indirekt medverkat till förödelsen i Jugoslavien ett särskilt stort ansvar. Sverige tillhör definitivt denna länderkrets. Välrenommerade svenska företag har erbjudit sig att medverka i detta återuppbyggnadsarbete. Ett sådant exempel är svensk-schweiziska ABB som upprepade gånger sagt sig vara villigt att reparera det av krigshandlingar svårt skadade serbiska transmissionsnätet. Tidigare har regeringen avvisat framställningarna. Men den 14 september översände företaget ett nytt erbjudande till UD. Samtidigt kommer oroväckande signaler om tveksamhet hos EU-länderna vad gäller hur det framtida ekonomiska stödet till Jugoslavien ska se ut.

Vilka initiativ kommer regeringen att ta i ovan berörda avseenden för att medverka till en solidarisk återuppbyggnad av Jugoslavien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-11 Anmäld: 2000-10-17 Besvarad: 2000-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-25)