återuppbygganden av Irak

Skriftlig fråga 2003/04:135 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 23 oktober

Fråga 2003/04:135

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Carin Jämtin om återuppbygganden av Irak

Irak står inför är många och svåra utmaningar. Ockupationsmakten har inte lyckats skapa stabilitet och trygghet. Det råder kaos. Kvinnor vågar inte gå ut ensamma, många tidigare förvärvsarbetande har tvingats stanna hemma och universitet och skolor har drabbats hårt av kriget. En Unescorapport uppger att 40 % av de irakiska barnen mellan första och sjätte klass hoppat av skolan.

Demokratin känns avlägsen. Ett styrande råd med en interimsregering har utsetts. Samtidigt saknas medel och ibland också demokratisk erfarenhet för att bygga ett nytt Irak. Trots det har många irakiska partier och organisationer redan etablerat sig och kommit igång med sitt demokratiska arbete i landet. I det här läget är det oerhört viktigt att omvärlden visar sitt stöd för strävan att bygga upp demokratin i landet. Sverige har med sin långa tradition av demokrati och aktiva folkrörelser mycket att bidra med. Därför är det bra att regeringen aviserat att man avser delta i återuppbyggnaden av Irak.

I dag bor nästan 70 000 svenskirakier i Sverige. Många av dem vill stödja sitt gamla land och de besitter mycket kunskap och erfarenheter som kan vara av värde för återuppbyggnaden.

Min fråga till biståndsministern är:

Vilka initiativ avser biståndsministern att ta för att ta till vara svenskirakiernas kunskaper, erfarenheter och idéer när regeringen lägger upp en strategi för Sveriges stöd till landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-23 Anmäld: 2003-10-23 Besvarad: 2003-10-29 Svar anmält: 2003-10-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-29)