återtagandeavtal

Skriftlig fråga 1999/2000:1071 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 maj

Fråga 1999/2000:1071

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återtagandeavtal

Vid sammanträdet med riksdagens EU-nämnd den 26 maj försäkrade statssekreterare Gun-Britt Andersson att det i EU-arbetet med återtagandeavtal inte diskuteras kopplingar mellan tredjelandsberedskap att teckna återtagandeavtal med EU å ena sidan och bistånd och handel å den andra sidan. Jag har nu läst ett danskt dokument (7707/99, 27/4 2000) beträffande återtagandeavtal, framtaget i nordiskt samarbete och ställt till EU:s arbetsgrupp Migration, som bl.a. innehåller följande rekommendation: "@ @ @ Om dessa instrument visar sig vara ineffektiva kan ett annat slags instrument (politiskt) övervägas som kopplingen mellan återtagande och ömsesidiga relationer beträffande bistånd, handel, investeringar etc."

Det förefaller således finnas en beredskap att genom utpressningsmetoder försöka tvinga tredjeland att ta emot människor som EU:s medlemsstater vill avvisa.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder regeringen avser vidta för att relationer mellan EU och tredjeland beträffande bistånd, handel och investeringar fullständigt hålls isär från träffande av och tillämpning av återtagandeavtal.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-05-31 Anmäld: 2000-06-06 Besvarad: 2000-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-14)