återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien

Skriftlig fråga 1997/98:331 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:331 av Eva Goës (mp) till statsrådet Pierre Schori om återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien

Sverige har varit på väg att skriva ett s.k. återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien sedan 1994. Avtalet innebär att Sverige försäkrar sig om att människor från Förbundsrepubliken Jugoslavien, som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige och som avvisats, tas emot i Förbundsrepubliken Jugoslavien utan repressalier.

I början av 1997 kunde Utrikesdepartementets rättschef, Lars Magnusson, meddela att Sverige och Förbundsrepubliken Jugoslavien hade enats om en avtalstext. Sverige och Jugoslaviens regeringsrepresentanter godkände inte avtalet före den 16 januari 1998. Verkställighetshinder har rått sedan 1994. Under hela den här perioden har de asylsökande väntat i osäkerhet inför sin framtid. De har fått försämrad psykisk och fysisk hälsa.

Tyskland har skrivit på ett liknande avtal. Människorna som har avvisats med hänvisning till återtagandeavtalet har hållits kvar på flygplatsen i Bagdad, utan någon anledning och möjlighet till juridiskt ombud. De har inte heller kunnat ta sig in på ett diskret sätt på frivillig väg, för de måste ha speciella dokument från ambassaden. Flera organisationer för mänskliga rättigheter har informerat om att det förekommer tortyr av de avvisade och de muddras på pengar vid ankomsten. Myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien bryter mot avtalet. Detta vet Sveriges utrikesdepartement, men ansluter ändå Sverige till ett liknande avtal.

Vad avser ministern göra för att de som ofrivilligt väntat på återtagande i flera år skall kunna få uppehållstillstånd och inte avvisas till nytt psykiskt och fysiskt lidande i det nygamla landet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-20 Anmäld: 1998-01-26 Besvarad: 1998-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga