Återsändande av barn

Skriftlig fråga 2006/07:600 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 7 februari

Fråga

2006/07:600 Återsändande av barn

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Det har kommit till min kännedom att en palestinsk familj som tidigare fått uppehållstillstånd av humanitära skäl (december 2002) fått det återkallat efter att en anonym anmälan inkommit till Migrationsverket om att de har jordanska pass. När Migrationsverket därefter gjorde sin bedömning såg de enbart till att familjen var jordanska medborgare. De tog inte med i bedömningen att palestinier i till exempel Västbanken har jordanska pass, som utfärdas enbart för att göra det möjligt för palestinier att resa utomlands enligt en överenskommelse mellan Jordanien och Palestina. Även om de har jordanska pass har de inte på långa vägar samma rättigheter som transjordanier. Vid en återkomst skickas de till Västbanken.

I egenskap av jordanska medborgare kommer familjen att avvisas till ett land de aldrig bott i och som kommer att skicka dem tillbaka till Västbanken. Det innebär att barn (fem, tio och elva år) som vuxit upp och gått i skola här i Sverige, det vill säga svenska barn, förvisas till ett land där situationen präglas av inbördes strider, våld och då och då krig med Israel. Det kan inte anses vara förenligt med vare sig utlänningslagens stadganden om barns bästa eller barnkonventionen att skicka barn till sådana förhållanden.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta några initiativ i syfte att Migrationsverket ska se till situationen i hemlandet i stället för till situationen i det land som utfärdat passen i denna typ av ärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-07 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-14 Svar anmält: 2007-02-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-14)