Återlämnande av magasin till kriminella

Skriftlig fråga 2019/20:278 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringen går nu fram med förslag om licens för magasin till vapen. Åtgärden beskrivs av statsrådet och andra företrädare för regeringen som ett kraftfullt verktyg mot gängkriminalitet. Ställningstagandet motiveras av att poliser enligt gällande lag skulle tvingas lämna tillbaka magasin som påträffats inom den gängkriminella miljön.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur många gånger årligen tvingas polis att lämna tillbaka påträffade magasin till personer inom den gängkriminella miljön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-25 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga