Återkommande trafikproblem i Mälardalen

Skriftlig fråga 2017/18:1375 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

De senaste veckorna har vi dagligen kunnat ta del av uppgifter från hela landet om trafikstörningar och inställda tåg. Exempelvis har det i Mälardalen, på sträckan Västerås–Stockholm, nästan inte gått en dag utan att resenärerna drabbats av förseningar, oavsett färdriktning. Vi som pendlar varje dag har sett tusentals medborgare drabbas.

Det har varit förseningar, tekniska problem och brister i information, överfulla tåg och pendlare som tvingas stå hela sträckan eller sitta i trapporna. Man undrar vad det är som hänt med vårt kommunikations- och infrastruktursystem med tanke på att det inte varit enstaka tågförseningar det handlar om.

Problemen med pendlingen från Stockholm via Västerås till Göteborg har påverkat resenärerna negativt. Om det inte varit förseningar så har det varit minst sagt kaotiskt på Stockholms centralstation med felaktig information på skyltarna, människor som hoppar på och av utan att få rätt reseinformation. Denna utveckling är fullständigt oacceptabel och kräver åtgärder. Samhällets förmåga att hantera tekniska fel, skador eller andra brister måste bli bättre. Den stora påverkan dessa problem har på kommunikationerna i dag avslöjar tyvärr hur sårbart vårt system är. Det är tusentals resenärer som drabbas, oavsett om de ska iväg till arbetet eller för att ta anslutande kommunikationer.

En annan åtgärd som torde vara enklare att åtgärda är bristen från SJ gällande information, skyltning och kommunikation med resenärer inför en resa vid förseningar. Information är helt avgörande för att resenärer ska kunna planera sin fortsatta resa. Om man exempelvis inte kan hämta sina barn från skola eller förskola på grund av förseningar krävs snabb, korrekt information för att man ska kunna lösa det på annat sätt. Det är uppenbart att det finns akuta problem som måste lösas.

Med anledning av trafik- och tågkaoset i Sverige i allmänhet och i Mälardalen i synnerhet den senaste månaden vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

 Vilka omedelbara åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit och vilka åtgärder planeras för att se till att tågen går och att informationen till resenärerna fungerar tillfredsställande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-29 Anmäld: 2018-05-30 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga